Mediko

News · January 1, 2024

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 3.1. do 5.1.2024

Nedeljni raspored rada lekara za period od 03.01. do 05.01.2024. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
01.01.2024.
PRAZNIKPRAZNIKPRAZNIK
Utorak
02.01.2024.
PRAZNIKPRAZNIKPRAZNIK
Sreda
03.01.2024.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Četvrtak
04.01.2024.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
Petak
05.01.2024.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
 Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak
01.01.2024.
PRAZNIKPRAZNIKPRAZNIK
Utorak
02.01.2024.
PRAZNIKPRAZNIKPRAZNIK
Sreda
03.01.2024.
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
Četvrtak
04.01.2024.
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
Petak
05.01.2024.
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava

logoped – pre podne Jelena Stefanović / Dušanka Karišik ne radi