Mediko

News · October 30, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 30.10. do 03.11.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 30.10. do 03.11.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 Dr Leković
069/ 8851-735
Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Ponedeljak
30.10.23.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
Utorak
31.10.23.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
Sreda
01.11.23.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna/zdrava
odsutna
Četvrtak
02.11.23.
pre podne
uz kukova/zdrava
pre podne
bolesna/zdrava
odsutna
Petak
03.11.23.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
odsutna
 Dr Polugić
069/8851743
Prim dr Miladinović 069/8851738Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak 30.10.23. pre podne
zdrava
posle podne
zdrava
posle podne bolesna
Utorak
31.10.23.
odsutnaposle podne
bolesna
posle podne
zdrava
Sreda
01.11.23.
pre podne
zdrava
posle podne
bolesna
posle podne
uz kukova/ zdrava
Četvrtak
02.11.23.
pre podne zdrava/bolesnaposle podne
zdrava
posle podne
bolesna
Petak
03.11.23.
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna/zdrava
posle podne
zdrava