Mediko

News · January 8, 2024

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 9.1. do 12.1.2024

Nedeljni raspored rada lekara za period od 09.01. do 12.01.2024. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Ponedeljak
08.01.24.
PRAZNIKPRAZNIKPRAZNIK
Utorak
09.01.24.
pre podne
zdrava
odsutna/zamena
pre podne
pre podne
zdrava
Sreda
10.01.24.
pre podne
bolesna
odsutna/zamena
pre podne
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
Četvrtak
11.01.24.
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 bolesna
odsutna/zamena
pre podne
pre podne
bolesna
Petak
12.01.24.
pre podne
bolesna
odsutna/zamena
pre podne
posle podne
bolesna
 Dr Polugić
069/8851743
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
08.01.24.
PRAZNIKPRAZNIKPRAZNIK
Utorak
09.01.24.
pre podne
bolesna
posle podne
13:30-16 zdrava
16:30-20 bolesna
posle podne
13:30-16 bolesna
16:30-20 zdrava
Sreda
10.01.24.
pre podne
zdrava  
posle podne
bolesna
posle podne
13:30-16 uz kukova
16:30-20 zdrava
Četvrtak
11.01.24.
pre podne
7-10 zrava
10:30-13:30 uz kukova
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
Petak
12.01.24.
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava

logoped – pre podne Jelena Stefanović / ne radi Dušanka Karišik