Mediko

News · November 17, 2023

Raspored rada lekara Mirijevo

Raspored rada lekara Mirijevo od 20.11. do 24.11.2023.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 20.11. do 24.11.2023. godine.

Ogranak Mirijevo

Lekar20.11.2023.21.11.2023.22.11.2023.23.11.2023.24.11.2023.
Dr Branka Brkljač Miletićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mara Vučurevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Janja Hrnjak Vasinpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jovana Đukićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jelena Nedićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Danilović Aksentijevićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Bojan Mitrovićodsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
Dr Milan Dimitrijevićposle podneposle podneposle podneposle podneodsutan,zamena
posle podne
Dr Tamara Vujovićposle podneodsutna,zamena posle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jelena Mandićposle podneodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Nikola Šutonjaposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jelena Đorđević Stankovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jelena Ašković Puhačaposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Nenad Ribaćposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Staro Mirijevo

Lekar20.11.2023.21.11.2023.22.11.2023.23.11.2023.24.11.2023.
Dr Jelena Boškovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Nataša Kukić posle podne   
Dr Miloš Anđelkovićposle podneodsutan,zamena
posle podne
posle podneposle podneposle podne