Mediko

News · December 11, 2023

Raspored rada lekara DZ Vračar

Raspored rada lekara u DZ Vračar – Velimira Bate Živojinovića od 11.12. do 15.12.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 11.12. do 15.12.2023. godine

Mole se svi pacijenti da pre dolaska u Dom zdravlja zakažu posetu kod svog izabranog lekara na brojeve telefona naznačene u tabeli.

Šalter Romanija

Pre podnePosle podne
dr Marjanović Željka
Tel.0113402683,0698851620
dr Vanja Đokić-bolovanje
dr Sandra Đukić
Tel.0113402683,0698851620
dr Dragana Đukić
Tel.0113402683,0698851612
dr Zorana milićević-bolovanje
dr Danka Antonijević-trudničko bolovanje

dr Aleksandar Pavlović
Tel.0113402683
dr Dragana Matić
Tel.0113402683,0698851620
dr Ljubomir Bilić-radi samo 11.12.
god.odmor od 12.12.-15.12.2023

Šalter Batut

dr Sonja Bulatović
Tel.0113402682,0698851692
dr Julijana Tomović
Tel.0113402682,0698851613
dr Nada Brajtigam-Radulović
Tel.0113402682,0698851613
dr Milica Spasojević-bolovanje

Šalter Vera Blagojević

Pre podnePosle podne
dr Marijana Ristić-Mandić
Tel.0113402681,0693039443
dr Lana Krzman
Tel.0113402681,0698851626
dr Alma Salihović
Tel.0113402681,0693039836
dr Srđan Burić
dr Aleksandra Milosavljnjvić
Tel0113402681,0698851626
dr Tatjana Stojanović
Tel.0113402681,0693039836