Mediko

News · January 22, 2024

Raspored rada lekara DZ Vračar

Raspored rada lekara u DZ Vračar – Velimira Bate Živojinovića od 22.1. do 26.1.2024.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 22.01. do 26.01.2024. godine

Mole se svi pacijenti da pre dolaska u Dom zdravlja zakažu posetu kod svog izabranog lekara na brojeve telefona naznačene u tabeli.

Šalter Romanija

Pre podnePosle podne
dr Vanja Đokić
Tel. 011/3402-683, 069/885-16-20
dr Zorana Milićević
Tel. 011/3402-683, 069/885-16-19
dr Nataša Tanacković
Tel. 011/3402-683
dr Danka Antonijević-trudničko bolovanje
dr Dragana Matić
Tel. 011/3402-683, 069/885-16-20
dr Ljubomir Bilić
Tel. 011/3402-683, 069/885-16-19

Šalter Batut

dr Julijana Tomović
Tel. 011/3402-682, 069/885-16-13
dr Nada Brajtigam-Radulović
Tel. 011/3402-682, 069/885-16-13
dr Marjanović Željka
Tel. 0113402682 Međusmena: 10:00h – 16:30h

Šalter Vera Blagojević

Pre podnePosle podne
dr Alma Salihović
Tel.011/3402-681, 069/303-98-36
dr Sandra Đukić
Tel.011/3402-681, 069/303-98-90
dr Lana Krzman
Tel.011/3402-681, 069/885-16-26
dr Aleksandra Milosavljević
Tel.011/3402-681, 069/885-16-26
dr Tatjana Stojanović
Tel.011/3402-681, 069/303-98-36
dr Srđan Burić
Tel.011/3402-681, 069/303-98-90