Mediko

News · December 25, 2023

Raspored rada lekara DZ Vračar

Raspored rada lekara u DZ Vračar – Velimira Bate Živojinovića od 25.12. do 29.12.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 25.12. do 29.12.2023. godine

Mole se svi pacijenti da pre dolaska u Dom zdravlja zakažu posetu kod svog izabranog lekara na brojeve telefona naznačene u tabeli.

Šalter Romanija

Pre podnePosle podne
dr Vanja Đokić
Tel.0113402683,0698851620
dr Zorana Milićević
Tel.0113402683,0698851619
dr Nataša Tanacković
dr Dragana Matić
Tel.0113402683,0698851620
dr Ljubomir Bilić
Tel0113402683,0698851619
dr Danka Antonijević-trudničko bolovanje
dr Milka Pejović međusmena od 9,30-16
dr Dragana Đukić
Tel.0113402683,0698851612

Šalter Batut

dr Sonja Bulatović
Tel.0113402682,0698851692
dr Julijana Tomović
Tel.0113402682,0698851613
dr Milica Spasojević-bolovanje
dr Nada Brajtigam-Radulović
Tel.0113402882.0698851613
dr Željka Marjanović

Šalter Vera Blagojević

Pre podnePosle podne
dr Alma Salihović
Tel.0113402681,0693039836
dr Marijana Ristić-Mandić
Tel.0113402681,0693039443
dr Lana Krzman
Tel.0113402681,0698851626
dr Sandra Đukić
Tel.0113402681,0693039890
dr Tatjana Stojanović
Tel.0113402681,0693039836
dr Aleksandra Milosavljević
Tel.0113402681,0690698851626
dr Srđan Burić
Tel.0113402681