Mediko

News · October 13, 2023

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 16.10. do 20.10.2023.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 16.10. do 20.10.2023. godine.

Blok 1

Lekar16.10.2023.17.10.2023.18.10.2023.19.10.2023.20.10.2023.
Dr Jelena Vukotićodsutrna,zamena
pre podne
pre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ivana Milojkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Branka Grulovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jovana Đurkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Slađana Antonijević Perićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Stojadinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Leposava Vojinovićposle podneposle podne posle podne posle podne posle podne

Blok 2

Lekar16.10.2023.17.10.2023.18.10.2023.19.10.2023.20.10.2023.
Dr Branko Jokovićodsutan, zamena
pre podne
odsutan, zamena
pre podne
odsutan, zamena
pre podne
odsutan, zamena
pre podne
odsutan, zamena
pre podne
Dr Nina Dražićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Lidija Savićodsutna, zamena
pre podne
pre podneodsutna, zamena
pre podne
odsutna, zamena
pre podne
pre podne
Dr Jovana Pavlovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Irena Mitovpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Svetlana Nikolićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Nina Dražićodsutna, zamena
posle podne
odsutna, zamena
posle podne
odsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podne
Dr Branko Jokovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Milislav Živkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Mirjana Kneževićposle podneposle podneodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podne

Blok 3

Lekar16.10.2023.17.10.2023.18.10.2023.19.10.2023.20.10.2023.
Dr Ana Ješićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Aneta Simićpre podnepre podnepre podneodsutna, zamena
pre podne
pre podne
Dr Jelena Miloševićodsutna, zamena
pre podne
odsutna, zamena
pre podne
odsutna, zamena
pre podne
odsutna, zamena
pre podne
odsutna, zamena
pre podne
Dr Dragoslava Bojovićposle podneposle podneposle podnemeđusmena od 10:30 – 17:00posle podne
Dr Marija Novakovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Zorica Tomčićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar16.10.2023.17.10.2023.18.10.2023.19.10.2023.20.10.2023.
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićpre podnepre podnepre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podne
Dr Aneta Simićpre podne
Dr Tamara Vujovićpre podne
Dr Mirjana Sočivicaposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar16.10.2023.17.10.2023.18.10.2023.19.10.2023.20.10.2023.
Dr Kristina Govedarovićodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podne
Dr Jelena Miloševićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Miljana Ilićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne