Lekovi · May 5, 2023

lek

Bosentan film tableta blister, 56 po 125 mg

bosentan film tableta blister, 56 po 125 mg

Zaštićeno ime leka: CASCATA

Hemofarm AD Vršac, Republika Srbija

DDD: 0,25 g

Indikacija: 1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.