lek

Budesonid, formoterol prašak za inhalaciju inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)

budesonid, formoterol prašak za inhalaciju inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)

Zaštićeno ime leka: SYMBICORT TURBUHALER

AstraZeneca AB, Švedska

DDD: 2 inh.

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *