Lekovi · May 5, 2023

lek

Fluoksetin film tablete blister, 20 po 20mg

fluoksetin film tablete blister, 20 po 20mg

Zaštićeno ime leka: FLUSETIN

Bosnalijek D.D., Bosna i Hercegovina

DDD: 20mg

Indikacija: 1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Opsesivno – kompulsivni poremećaj (F42),
4. Bulimija nervosa (F50.2).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina.
Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.