Lekovi · May 5, 2023

lek

Furosemid tableta blister, 20 po 40 mg

furosemid tableta blister, 20 po 40 mg

Zaštićeno ime leka: FUROSEMID BELUPO

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska

DDD: 40 mg

Indikacija: Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

Napomena o leku: