Mediko

Bolesti · November 28, 2023

Hlamidijaza

Hlamidijaza, uzročnik Chlamydia psittaci – šifra bolesti A70

MKB grupa bolestiŠifra bolestiDijagnozaLatinski naziv
Zarazne i parazitarne bolestiA70Hlamidijaza, uzročnik Chlamydia psittaciInfectio per Chlamydiam psittaci