Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Insulin humani suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml)

insulin humani suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml)

Zaštićeno ime leka: INSULATARD FLEXPEN

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk
Production
S.A.S –
Chartres, Danska; Francuska

DDD: 40 i.j.

Indikacija:

Napomena o leku: Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.