Mediko

Događaji · September 14, 2023

Kongres Integrativno zbrinjavanje bola

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem “Integrativno zbrinjavanje bola” održaće se 27. i 28. oktobra 2023. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Program je namenjen anesteziolozima, subspecijalistima medicine bola, hirurzima, internistima, fizijatrima, neurolozima, pedijatrima, specijalistima opšte medicine, stomatolozima, farmaceutima, fizioterapeutima, psiholozima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima.

Skup je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije sa najvišim ocenama za ovu vrstu skupa – 13 bodova za predavače i 8 bodova za pasivno učešće.

Predavači su:

Luis Garcia-Larrea, MD, PhD, Lyon Centre for Neuroscience (CRNL), INSERM and Claude Bernard University Lyon

Stephen Cavallino MD, President and Educational Director of ESP, Orthopedic Medicine / Pain Management and Emergency Medicine, European Schoool of Prolotherapy (ESP)

Prof. Nebojša Knežević, MD, PhD, College of Medicine, University of Illinois Chicago, SAD

Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, Klinika za medicinsku rehabilitaciju KC Vojvodine, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Prof. dr Miroslava Pjević, Spec. ginek. bolnica “Ferona” Novi Sad

Prof. dr Ljiljana Gvozdenović, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju i terapiju bola KC Vojvodine, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Prof. dr Svetlana Simić, Klinika za neurologiju KC Vojvodine, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Prof. dr Aleksandar Kopitović, Klinika za neurologiju KC Vojvodine, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović, Klinika za neurologiju KC Vojvodine, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Prof. dr Nensi Lalić, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Prof. dr Zoran Pavlović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Pravni fakultet Univerziteta Privredna akademija Novi Sad

Prof. dr Jelena Jovanović, Poliklinika „Naissa“ Niš, Visoka medicinska škola Toplička akademija Prokuplje

Prof. dr Drago Đorđević, Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet u Beogradu

Prof. dr Ksenija Bošković, Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Prof. dr Aleksandar Knežević, Klinika za medicinsku rehabilitaciju KC Vojvodine, Medicinski fakultet u Novom Sadu

Prof. dr Dejan Nešić, Institut za fiziologiju KC Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu

Prof. dr Ljubica Konstantinović, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Medicinski fakultet u Beogradu

Prof. dr Gordana Đorđević, Klinika za neurologiju, UKC Niš, Medicinski fakultet u Nišu

Prof. dr Mirka Lukić Šarkanović, Stomatološki fakultet u Pančevu, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju KC Vojvodine, Novi Sad

Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović, viši naučni saradnik, Medicinski fakultet u Beogradu, Institut za rehabilitaciju Beograd

Doc. dr Dino Budrovac, Klinika za anesteziju sa reanimatologijom i intenzivnu terapiju, UKC Osijek, Medicinski fakultet u Osijeku

Doc. dr Snežana Ukropina, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Medicinski fakultet Novi Sad

Doc. dr Dragana Srebro, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Saša Milićević, Centar za bol i fizikalnu terapiju, Analgezis, Beograd, Državni Univerzitet u Novom Pazaru

Doc. dr Bojana Stamenković, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, Medicinski fakultet u Nišu

Doc. dr Dane Krtinić, Klinika za onkologiju, UKC Niš, Medicinski fakultet u Nišu

Prim. dr Mira Fingler, Kliničko bolnički centar Osijek

Mr sc. med. Eržebet Patarica Huber, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

Asist. dr Tomi Kovačević, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Medicinski fakultet Novi Sad

Asist. dr Aleksandra Plećaš Đurić, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola KCV, Medicinski fakultet Novi Sad

Dr Aleksandar Stojanov, Klinika za onkologiju, UKC Niš

Dr Vladimir Jovanović, Poliklinika „Naissa“ Niš

Prijave se primaju do 20.10.2023. godine, a kotizacija iznosi 9.000 dinara.

Za uputstva i obaveštenja u vezi prijave kao i način registracije obratite se putem mejla: mice@panacomp.net ili na telefone: + 381 21 466 075; + 381 21 466 076

Detaljan program možete pogledati ovde.