Lekovi · May 5, 2023

lek

Lizinopril, hidrohlortiazid tableta blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

lizinopril, hidrohlortiazid tableta blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

Zaštićeno ime leka: LIZOPRIL H

Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina

DDD: 1 tableta

Indikacija: Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Napomena o leku: