Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Metiklotiazid,amilorid tableta blister, 30 po (5 mg +10 mg )

metiklotiazid,
amilorid tableta blister, 30 po (5 mg +10 mg )

Zaštićeno ime leka: LOMETAZID

Galenika a.d., Republika Srbija

DDD: 1 tableta

Indikacija:

Napomena o leku: