Mediko

Forenzička psihijatrija – treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

рсд8,825.00

Category: Tag:

Opis

Forenzička psihijatrija – treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Napisao: Dragica Kozarić-Kovačić, Velinka Grozdanić, suradnici

Ova je knjiga namijenjena mnogima: pravnicima, liječnicima, psihijatrima, socijalnim radnicima, policiji, ali i svima drugima koji na bilo koji način sudjeluju u praksi postupanja prema osobama s duševnim smetnjama.

Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, dipl. iur

Forenzička psihijatrija supspecijalistička je znanost koja ima velike praktične implikacije i u navedenom udžbeniku se nastojalo povezati znanstvene aspekte s forenzičkopsihijatrijskom praksom. Djelo je izvorno i jedinstveni je udžbenik iz ovog područja u nas, namijenjen studentima prava, medicine, psihologije, forenzike, no isto tako specijalizantima psihijatrije, sucima, odvjetnicima i državnim odvjetnicima.

Prof. prim. dr.sc. Ninoslav Mimica, dr. med.

Ovo djelo je iznimno vrijedna publikacija u području kliničke psihijatrije, odnosno forenzičke psihijatrije. S obzirom na to da je forenzička psihijatrija granično područje između psihijatrije i prava, ova je knjiga nastala upravo u suradnji psihijatara i pravnika s najvišim akademskim referencama. Važno je istaknuti kako su korišteni rezultati brojnih istraživanja, ali i podaci iz kliničke, forenzičke prakse. Samim time ovo je djelo sveobuhvatno i vrlo korisno za svakodnevnu primjenu u praksi.

Prof. prim. dr. sc. Darko Marčinko, dr. med.

Dragica Kozarić-Kovačić, rođena 1949. u Popovači, je penzionisana redovna profesorka psihijatrije sa specijalizacijom u forenzičkoj psihijatriji i licencom za integrativnu psihoterapiju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1974. godine, stekla magisterijum 1984. i doktorat 1987. sa temom o apstinencijskom sindromu kod agresivnih alkoholičara. Tokom svoje karijere, bila je na čelu Klinike za psihijatriju Kliničke bolnice Dubrava i vodila je Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje izazvane stresom. Takođe je bila na čelu Katedre za psihijatriju Zdravstvenog veleučilišta. Njeno istraživačko područje obuhvata psihotraumu, forenzičku psihijatriju i zavisnosti, a vodila je i niz naučnih projekata i bila mentor doktorantima i magistrantima. Objavila je 239 naučnih i stručnih radova, 92 udžbenika i poglavlja u knjigama. Osvojila je nekoliko nagrada, uključujući treću nagradu na evropskom psihijatrijskom kongresu 2004. godine i prvu nagradu na Psihijatrijskim danima u Opatiji 2005. godine. Takođe je dobila Godišnju nagradu “Ivan Filipović” Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta 2006. godine. Postala je saradna članica Hrvatskog lekarskog društva (AMZH) 1994. godine, a redovna članica od 1996. godine.

Velinka Grozdanić je hrvatska pravnica rođena 20. jula 1957. godine. Svoj profesionalni put započela je kao pravnica volonterka na Općinskom sudu u Rijeci 1980. godine, a nakon toga je stekla radno iskustvo kao pravnica pripravnica u Komitetu za privredu Zajednice općina Rijeka. Njen akademski put usmerio se prema Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gde je od 1981. do danas ostvarila značajan doprinos. Kroz godine je napredovala od asistentice na Katedri za Krivično pravo do redovne profesorke, sa predstojničkim dužnostima na istoj katedri. Grozdanić je takođe bila prodekanka za poslovne odnose Pravnog fakulteta te se istakla kao vođa brojnih naučnih projekata, članica različitih komisija i povjerenstava Ministarstva pravde te učesnica u međunarodnim projektima unutar Evropske Unije. Svojim radom i angažmanom u oblasti krivičnog prava, kao i šire u naučnim i organizacionim okvirima, ostavila je dubok trag u pravnoj zajednici. Pored toga, primila je i nagrade za svoj izuzetan doprinos, uključujući Rektorovu nagradu za najboljeg studenta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i druge nagrade tokom svoje karijere.

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Forenzička psihijatrija – treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje”

Your email address will not be published. Required fields are marked *