Online kurs: Nauka o praktičnim poboljšanjima u zdravstvenoj zaštiti – putokaz za postizanje rezultata

Naučite veštine i alate nauke o poboljšanju da biste napravili pozitivne promene u zdravlju, zdravstvenoj zaštiti i svakodnevnom životu. Mapa puta za postizanje rezultata pružiće učenicima vredne veštine i jednostavne, dobro proverene alate koji su im potrebni za prevođenje obećavajućih inovacija ili dokaza u praksi. Grupa stručnjaka će predstaviti naučni pristup poboljšanju praktične, rigorozne metodologije […]

Online kurs: Daljinsko detektovanje šumskih požara

Saznajte kako nam satelitski snimci i nauka o daljinskom detekciji omogućavaju da otkrijemo šumske požare, pomognemo u upravljanju njihovim širenjem i vodimo ekološku obnovu. Šumski požari su prirodni i suštinski deo našeg ekosistema, reciklirajući hranljive materije tla i obnavljajući zdrave šume. Na Aljasci gori oko milion hektara (4000 km2) svake godine, a rekordne godine su […]

Online kurs: Transformativna građanska nauka za održivost

Naučite da dizajnirate projekte koji aktivno mobilišu građane, kreatore politike i naučnike da poboljšaju ljudsko i ekološko blagostanje. U ovom naprednom kursu, vodeći svetski stručnjaci sa Wageningen University & Research-a dele ključne principe i prakse za Transformativnu građansku nauku za održivost. Od ključne je važnosti da nauka i društvo rade zajedno. Nauka postaje relevantnija kako […]

Tečaj UZ dijagnostike abdomena

Ljekarska komora TK Tuzla organizuje kurs UZ dijagnostike abdomena u trajanju od 4 nedelje. Kurs će se održati u aprili 2023. godine u Tuzli. Kurs/edukacija je namenjena lekarima različitih specijalnosti, a znanja koja se stiču tokom kursa će omogućiti efikasniji rad. Kurs vode eminentni stručnjaci iz svojih oblasti. Edukacija se odvija u prostorijama JZU UKC […]

Online kurs: Bihevioralna neuronauka – osnove kompulzivnog ponašanja

Studija neuronauke ima za cilj da razume ljudski mozak, mehanizam spoznaje, nervni sistem i još mnogo toga. Postoje mnoge grane neuronauke, uključujući medicinsku neuronauku, kompjutersku neuronauku i neuronauku ponašanja. Proučavanje ljudskog mozga može biti teško, pa naučnici često prvo koriste miševe u istraživanju zbog sličnosti u neuroanatomiji, neurofiziologiji i neurobiologiji. Proučavajući mozak miševa, stičemo uvid […]

Online kurs: Bihevioralna neuronauka – kontrastni testovi za anksioznost i depresiju

U ovom onlajn kursu naučite kako da kritički procenite upotrebu različitih testova ponašanja za anksioznost i depresiju kod laboratorijskih miševa i kako da steknete bolje razumevanje o tome kako ovi testovi mogu uticati na tumačenje rezultata u kontekstu mentalnih bolesti i ljudskih psihijatrijskih stanja i mišjih modela. Ovaj onlajn kurs o bihejvioralnim neuronaukama detaljnije govori […]

Online kurs: Bihevioralna neuronauka – analiza anksioznosti i depresije

Naučite kako da prikupite naučne podatke koristeći testove ponašanja koji mere anksioznost i depresiju kod laboratorijskih miševa, i tumačite i diskutujte o rezultatima u kontekstu anksioznosti i depresije kod ljudi i mišjeg modela opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Ovaj onlajn kurs iz bihejvioralne neuronauke fokusira se na istraživanja vezana za stanja mentalnog zdravlja kao što su anksioznost i […]

Online kurs: Bezbednost tokom bavljenja sportom – vodič za sprečavanje iznenadne smrti u sportu

Naučite kako da sport učinite bezbednijim kroz praktičan pristup zasnovan na dokazima. Iako pojava može biti retka, katastrofalne i smrtonosne povrede u sportu mogu imati razorne uticaje na one koji su uključeni i zajednicu u celini. Ovi incidenti se mogu desiti kod sportista svih uzrasta, od rekreativnog do takmičarskog bavljenja sportom. Sve strane u organizovanom […]

Online kurs: Zdravlje u praksi – rešenja za zdrave ljude u rezervatima biosphere

Rizik od pandemije brzo raste, sa više od 5 novih bolesti koje se pojavljuju kod ljudi svake godine. Oko 70% novonastalih bolesti (npr. Ebola, Zika, Nipah encefalitis) i skoro sve poznate pandemije (npr. grip, HIV/AIDS, COVID-19) su zoonoze – odnosno uzrokovane su mikrobima životinjskog porekla. Gubitak i degradacija biodiverziteta podriva mrežu života i povećava rizik […]