Mediko

News · January 19, 2024

Raspored rada lekara Mali Mokri Lug

Raspored rada lekara Ambulanta Mali Mokri Lug od 22.01. do 26.01.2024.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 22.01. do 26.01.2024. godine.

Lekar22.01.2024.23.01.2024.24.01.2024.25.01.2024.26.01.2024.
Dr Suzana Novakovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Marija Mirkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Danica Ćosićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Jelena Miloševićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Petar Stojkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne