News · November 10, 2023

Raspored rada lekara Veliki Mokri Lug

Raspored rada lekara Ambulanta Veliki Mokri Lug od 13.11. do 17.11.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 13.11. do 17.11.2023. godine.

Lekar13.11.2023.14.11.2023.15.11.2023.16.11.2023.17.11.2023.
Dr Danijela Mijuškovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Jelena Mandićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Nopvakovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Irena Anđelković Milutinovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne