Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Rosuvastatin film tableta blister, 28 po 10 mg

rosuvastatin film tableta blister, 28 po 10 mg

Zaštićeno ime leka: ROXERA

Krka, Tovarna Zdravil, d.d., Slovenija

DDD: 10 mg

Indikacija: Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.