Lekovi · May 5, 2023

lek

Salmeterol, flutikazon prašak za inhalaciju, podeljen blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 100mcg/doza)

salmeterol, flutikazon prašak za inhalaciju, podeljen blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 100mcg/doza)

Zaštićeno ime leka: ASARIS

Polfarmex S.A., Poljska

DDD: 2 inh.

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.