Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Salmeterol, flutikazon prašak za inhalaciju, podeljen diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)

salmeterol, flutikazon prašak za inhalaciju, podeljen diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)

Zaštićeno ime leka: SERETIDE DISCUS

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production, Velika Britanija; Francuska

DDD: 2 inh.

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.