Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Salmeterol suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)

salmeterol suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)

Zaštićeno ime leka: SEREVENT Inhaler CFC-Free

Glaxo Wellcome Production, Francuska

DDD: 100 mcg

Indikacija: Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).

Napomena o leku: Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.