Lekovi · May 5, 2023

lek

Simvastatin film tableta blister, 28 po 20 mg

simvastatin film tableta blister, 28 po 20 mg

Zaštićeno ime leka: VASILIP

Krka, Tovarna Zdravil, d.d., Slovenija

DDD: 30 mg

Indikacija: Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.