Bolesti · November 16, 2023

Urođeni sifilis

Urođeni sifilis – šifra bolesti A50

MKB grupa bolestiŠifra bolestiDijagnozaLatinski naziv
Zarazne i parazitarne bolestiA50Urođeni sifilisSyphilis congenita
Zarazne i parazitarne bolestiA500Rani urođeni simptomatski sifilisSyphilis symptomatica praecox congenita
Zarazne i parazitarne bolestiA501Rani urođeni latentni sifilisSyphilis praecox latens congenita
Zarazne i parazitarne bolestiA502Rani urođeni sifilis, neoznačenSyphilis praecox congenita, non specificata
Zarazne i parazitarne bolestiA503Pozno sifilisno urođeno oboljenje okaOculopathia syphilitica tarda congenita
Zarazne i parazitarne bolestiA504Juvenilni neurosifilisNeurosyphilis juvenilis tarda congenita
Zarazne i parazitarne bolestiA505Ostali pozni urođeni simptomatski sifilisiSyphilides symptomaticae tardae congenitae aliae
Zarazne i parazitarne bolestiA506Pozni urođeni latentni sifilisSyphilis tarda latens, congenita
Zarazne i parazitarne bolestiA507Pozni urođeni sifilis, neoznačenSyphilis tarda congenita, non specificata
Zarazne i parazitarne bolestiA509Urođeni sifilis, neoznačenSyphilis congenita, non specificata