Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Valsartan, sakubitril film tableta blister, 28 po (26mg + 24mg)

valsartan, sakubitril film tableta blister, 28 po (26mg + 24mg)

Zaštićeno ime leka: ENTRESTO

Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmacevtska Družba D.D., Poslovna enota proizvodnja Lendava, Italija; Slovenija

DDD: –

Indikacija: Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejekcionom frakcijom EF<40%, koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci).

Napomena o leku: Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 meseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije.