lek

Zonisamid kapsula, tvrda blister, 28 po 50 mg

zonisamid kapsula, tvrda blister, 28 po 50 mg

Zaštićeno ime leka: ZONISAMID

Chanelle Medical Ltd; Akciju Sabiedriba Grindeks, Irska; Letonija

DDD: 0,2 g

Indikacija: Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *