Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Abakavir, lamivudin film tableta blister, 30 po (600 mg + 300 mg)

abakavir, lamivudin film tableta blister, 30 po (600 mg + 300 mg)

Zaštićeno ime leka: KIVEXA

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A., Velika Britanija; Španija

DDD: 1 tableta

Indikacija: HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.