Lekovi · May 5, 2023

lek

Lamivudin, abakavir film tableta blister, 30 po (300mg + 600mg)

lamivudin, abakavir film tableta blister, 30 po (300mg + 600mg)

Zaštićeno ime leka: LAMIVUDIN ABAKAVIR SK

Pharmadox Healthcare Ltd., Malta

DDD: 1 tableta

Indikacija: HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.