Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Aciklovir tableta blister, 25 po 200 mg

aciklovir tableta blister, 25 po 200 mg

Zaštićeno ime leka: ACIKLOVIR

Zdravlje a.d., Republika Srbija

DDD: 4 g

Indikacija: 1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3),
2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94),
3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.