Lekovi · May 5, 2023

lek

Darunavir film tableta boca, 60 po 600 mg

darunavir film tableta boca, 60 po 600 mg

Zaštićeno ime leka: PREZISTA

Janssen-Cilag S.P.A., Italija

DDD: 1,2 g

Indikacija: HIV infekcija – za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.