lek

Aripiprazol tableta blister, 30 po 30 mg

aripiprazol tableta blister, 30 po 30 mg

Zaštićeno ime leka: AZOLAR

Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska

DDD: 15 mg

Indikacija: 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 – F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *