Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Paroksetin tableta blister, 30 po 20 mg

paroksetin tableta blister, 30 po 20 mg

Zaštićeno ime leka: ARKETIS

Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V; Medochemie LTD (Factory AZ), Holandija; Kipar

DDD: 20 mg

Indikacija: 1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno – kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Napomena o leku: Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.