Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Atorvastatin film tableta blister, 30 po 10mg

atorvastatin film tableta blister, 30 po 10mg

Zaštićeno ime leka: TOREZ

Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skoplje;, Republika Srbija; Republika Severna Makedonija

DDD: 20mg

Indikacija: Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.