Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Azitromicin prašak za oralnu suspenziju bočica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)

azitromicin prašak za oralnu suspenziju bočica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: HEMOMYCIN

Hemofarm a.d., Republika Srbija

DDD: 0,3 g

Indikacija: 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Napomena o leku: Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.