Lekovi · May 5, 2023

lek

Bisoprolol film tableta 30 po 5 mg

bisoprolol film tableta 30 po 5 mg

Zaštićeno ime leka: SOBYCOR

Krka tovarna Zdravil d.d., Slovenija

DDD: 10 mg

Indikacija:

Napomena o leku: