Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Dapagliflozin film tableta blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg

dapagliflozin film tableta blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg

Zaštićeno ime leka: FORXIGA

AstraZeneca GmbH;
AstraZeneca AB, Nemačka;
Švedska

DDD: 10 mg

Indikacija: Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperglikemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglikemijskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m². Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.