Mediko

Lekari · May 23, 2023

doc dr Milena Krstic

Doc. dr Milena Krstić – epidemiolog

Osoba je prošla kroz niz obrazovnih faza koje su je oblikovale kao stručnjaka u oblasti epidemiologije, posebno u vezi sa lajmskom bolešću. Njeno obrazovanje započelo je 1994. godine, kada je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Nastavljajući svoje akademsko usavršavanje, 2001. godine upisala je specijalizaciju iz epidemiologije na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). Tokom specijalizacije, stekla je dublje razumevanje epidemioloških principa i metoda, što joj je omogućilo da razvije svoje veštine u praćenju, analizi i kontroli zaraznih bolesti.

Nakon završetka specijalizacije, 2006. godine, odlučila je da nastavi svoje obrazovanje i magistrira na VMA, fokusirajući se na istraživanje i proučavanje lajmske bolesti. Ova faza obrazovanja pružila joj je priliku da se temeljito upozna sa složenošću ove bolesti, njenim faktorima rizika, dijagnostičkim metodama i tretmanima.

Njeno znanje i stručnost u oblasti epidemiologije prepoznati su 2007. godine, kada je izabrana u nastavno zvanje asistenta u Vojsku Srbije. Ova pozicija omogućila joj je da prenese svoje znanje i iskustvo na nove generacije studenata, pružajući im obuku i mentorstvo u oblasti epidemiologije.

Njen kontinuirani rad i posvećenost polju epidemiologije učinili su je još cenjenijom, pa je 2013. godine ponovno izabrana u nastavno zvanje asistenta u Vojsku Srbije. Ovo priznanje odražava njenu predanost nastavi i istraživanju, kao i njen doprinos u oblasti javnog zdravlja i borbi protiv zaraznih bolesti.

Kruna njenog obrazovanja i istraživačkog rada došla je 2016. godine, kada je doktorirala na VMA iz oblasti epidemiologije lajmske bolesti. Ovo postignuće predstavlja vrhunac njenog akademskog puta i potvrdu njene ekspertize u proučavanju i suzbijanju ove bolesti.

Njeno obrazovanje, koje obuhvata diplomu, specijalizaciju, magisterij i doktorat, zajedno sa njenim iskustvom u nastavi i istraživanju, čini je autoritetom u oblasti epidemiologije lajmske bolesti.

Član je Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.