Mediko

Lekari · May 23, 2023

prof. dr Tihomir Ilic

Prof. dr Tihomir Ilić

Prof. dr Tihomir Ilić je profesor neurologije i dekan Medicinskog fakulteta VMA. Ima tri decenije praktičnog iskustva u kliničkom radu i istraživanju naprednih terapija za lečenje nervnog sistema.

U okviru neurologije posebno iskustvo poseduje u dijagnostici i lečenju bolesti poremećaja pokreta (Parkinsonova bolest). Profesor Ilić je dao značajan doprinos razvoju neinvazivne stimulacije mozga, posebno u vezi sa primenom snažnih magnetnih polja (rTMS), kroz svoja istraživanja u kliničkoj neurofiziologiji.

Istraživanja profesora Ilića su dobila međunarodno priznanje, bila su prihvaćena i visoko citirana u uglednim naučnim časopisima, uključujući Google Scholar.