Mediko

Lekari · November 16, 2023

Dr med. Milton Pešut

Dr Milton Pešut, hematolog iz Beograda, poseduje obimno iskustvo u pružanju medicinske podrške pacijentima kako u privatnoj praksi tako i u državnim ustanovama. Njegovo stručno delovanje obuhvata dijagnostiku i lečenje različitih hematoloških poremećaja. Aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima od značaja, ističući se kao autor i koautor mnogih naučnih radova objavljenih i u zemlji i inostranstvu.

U svom svakodnevnom radu, dr Pešut se posvećuje različitim aspektima hematologije, uključujući poremećaje faktora koagulacije, funkcije trombocita i fibrinolize, hemofiliju, trombofiliju, molekularne markere aktivirane hemostaze i biopsiju koštane srži.

Dr Milton Pešut je specijalista angažovan u KBC Dragiša Mišović i poliklinici Vaša kuća zdravlja.