Lekari · November 16, 2023

Asc. dr sc. med. Marijana Petrović

Dr Marijana Petrović je specijalista interne medicine s posebnim usmerenjem ka nefrologiji. Svoje profesionalno iskustvo stekla je na Klinici za nefrologiju Vojnomedicinske akademije. Aktivno doprinosi nastavi interne medicine – nefrologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane.

Nagrađena je za izuzetan doprinos i postignute rezultate u radu, kako od strane Vojnomedicinske akademije 2012. godine, tako i od strane Ministarstva odbrane Republike Srbije i VMA 2015. godine.

Dr Mirjana je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalizaciju iz interne medicine na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije od 2001. do 2005. godine, a zatim i doktorske akademske studije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Tokom svoje karijere, radila je kao lekar specijalista na Klinici za Nefrologiju VMA od 2005 do 2016. godine. Član je Nefrološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Udruženja nefrologa Srbije, Evropskog udruženja nefrologa (ERA-EDTA) i Udruženja za transplantaciju organa Srbije.

Dr Petrović je uložila trud u svoje usavršavanje kako u zemlji tako i u inostranstvu, fokusirajući se na peritoneumsku dijalizu, hemodijalizu, transplantaciju bubrega i kliničku nefrologiju. Svoje znanje deli kroz aktivno učešće na simpozijumima i stručnim skupovima, a kao autor ili koautor objavila je brojne naučne radove u domaćim i međunarodnim časopisima.

Nefrološki pregled kod dr Mirjane možete obaviti u poliklinici Vaša kuća zdravlja.