Lekovi · May 5, 2023

lek

Enalapril, hidrohlortiazid tableta blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg)

enalapril, hidrohlortiazid tableta blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg)

Zaštićeno ime leka: PRILENAP HL

Hemofarm a.d., Republika Srbija

DDD: 1 tableta

Indikacija: Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Napomena o leku: