Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Formoterol, budesonid prašak za inhalaciju inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+80mcg/doza)

formoterol, budesonid prašak za inhalaciju inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+80mcg/doza)

Zaštićeno ime leka: SYMBICORT TURBUHALER

AstraZeneca AB, Švedska

DDD: 4 inh.

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.