Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Salmeterol, flutikazon suspenzija za inhalaciju pod pritiskom kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+250mcg/doza)

salmeterol, flutikazon suspenzija za inhalaciju pod pritiskom kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+250mcg/doza)

Zaštićeno ime leka: ALAPHION

S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O., Češka

DDD: 4 inh.

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.