Mediko

Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Insulin humani rastvor za injekciju u ulošku uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

insulin humani rastvor za injekciju u ulošku uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Zaštićeno ime leka: ACTRAPID PENFILL

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S, Danska; Francuska

DDD: 40 i.j.

Indikacija:

Napomena o leku: Samo za decu.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.