Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Klaritromicin film tableta blister, 14 po 500 mg

klaritromicin film tableta blister, 14 po 500 mg

Zaštićeno ime leka: FROMILID

Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

DDD: 0,5 g

Indikacija: 1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).

Napomena o leku: Samo za decu.