Lekovi · May 5, 2023

lek

Klaritromicin granule za oralnu suspenziju boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)

klaritromicin granule za oralnu suspenziju boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: KLACID

AbbVie S.r.l., Italija

DDD: 0,5 g

Indikacija: 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).

Napomena o leku: Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.