Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Paroksetin film tableta blister, 30 po 30 mg

paroksetin film tableta blister, 30 po 30 mg

Zaštićeno ime leka: PAKSTON

Alkaloid ad Skopje, Republika Severna Makedonija

DDD: 20 mg

Indikacija: 1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno – kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Napomena o leku: Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.